CALL US
+32 467 88 46 74 (WhatsApp)
E-MAIL
administratie@www.112phone.be
WORKING HOURS
10:00 -18:00

Algemene voorwaarden

1. Alle filialen van 112Phone zijn dochterondernemingen van GSM Tech Bvba gezeteld aan Stationsstraat 55, 9100 Sint-Niklaas. GSM Tech Bvba is zakelijk en juridisch verantwoordelijk voor 112Phone. Daarom wordt in de algemene voorwaarden GSM Tech Bvba genoemd in plaats van 112Phone.

2. Alle herstellingen en vervangen onderdelen bij GSM Tech Bvba hebben standaard een garantie van één jaar. Met uitzondering op val/druk schade, stootschade, strepen of vlekken in het onderdeel of scheuren in het glas en vloeistofschade. Wij zijn niet aansprakelijk voor verdere schade aan uw toestel tijdens de herstelling.

3. Indien u om een herstel vraagt dat binnen de wettelijke garantietermijn van de fabrikant valt, dan erkent u als klant zijnde dat u afziet het recht op garantie voor desbetreffende herstelling.

4. Alle herstellingen vinden plaats nadat de klant daarvoor toestemming heeft gegeven aan ons. De prijzen voor herstellingen in onze offertes zijn slechts één maand geldig. Alle offertes worden opgesteld onder voorbehoud van de kosten voor de vervanging van de onderdelen die tijdens de herstelling worden vastgesteld. Indien dat het geval is, dan wordt een tweede offerte voorgesteld aan de klant ter goedkeuring. Er geldt een beslisperiode van dertig dagen voor de klanten met betrekking tot opgestelde offertes.

5. De termijn die nodig is om een herstelling uit te voeren wordt ter goeder trouw vastgesteld. Het is indicatief en is daarom geen essentiele voorwaarde van de overeenkomst. Als een herstelling ter plaatse niet mogelijk is door gebrek aan technische ondersteuning of voorradige onderdelen, dan zal het toestel worden verzonden voor herstelling of benodigde onderdelen moeten worden besteld. GSM Tech Bvba is niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de onderdelen.

6. Als bepaalde onderdelen die noodzakelijk zijn voor een herstelling niet meer verkrijgbaar zijn, dan kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet worden verhaald op GSM Tech Bvba. Tevens is het gebruikelijk dat bij een geringe percentage van de herstellingen intern meer schade aanwezig is. Eventuele kosten om dit te herstellen zullen aan de klant in overleg worden doorberekend.

7. De klant heeft de mogelijkheid om formeel een verzoek in te dienen om onbruikbare toestellen en de onderdelen die bij herstelling worden vervangen te verkrijgen. Het verzoek moet bij afgifte van defect toestel worden ingediend en tevens dienen eventuele kosten voor vervoer en herstelling zijn voldaan.

8. GSM Tech Bvba is niet verantwoordelijk voor het feit dat verzendingen van toestellen en onderdelen te laat zijn of zoek raken tijdens de verzending. Eventuele opgelopen schadeleed voor de klant zal daarom niet worden vergoed door GSM Tech Bvba. 

9. GSM Tech Bvba is niet verantwoordelijk voor het verlies van de data (contacten, foto’s, video’s, documenten, apps,…). De klant is verantwoordelijk om zelf een back-up te maken van toestellen voordat deze worden ingeleverd bij GSM Tech Bvba voor herstelling.

10. Nadat de klant is verwittigd van de beëindiging van het herstelproces, dient de klant het toestel binnen 90 dagen af te halen. Na het verloop van een termijn van 90 dagen zullen de toestellen worden beschouwd als achtergelaten. Achtergelaten toestellen zullen door GSM Tech Bvba milieuvriendelijk gerecycleerd worden, zonder eventuele kosten of een vergoeding voor de klant.

11. Eventuele klachten betreffende zichtbare schade aan toestellen die door GSM tech Bvba zijn hersteld dienen per mail te worden gemeld via mailadres: klantenservice@www.112phone.be

12. Alle herstellingen hebben een garantie van één jaar voor zover het om hetzelfde defect gaat en niet veroorzaakt is door verkeerd gebruik door de klant. Als hetzelfde defect opnieuw voorkomt binnen de garantietermijn, dan zal GSM Tech Bvba het defect proberen te herstellen zonder kosten voor de klant in rekening te brengen of zal GSM Tech Bvba de klant adviseren het herstel te vorderen van de fabrikant onder de wettelijk garantie als die van toepassing is. Op de herstelling van vocht- en valschade rust geen garantie!

13. GSM Tech Bvba behoudt het recht om zich in verbinding te stellen met de fabrikant om beroep te doen op de wettelijke garantie indien dat nodig is.

14. Indien er sprake is van overmacht of redenen buiten het wil van GSM Tech Bvba dan kan GSM Tech Bvba niet aansprakelijk worden gesteld als de service gewijzigd of stopgezet zou moeten worden. Dit geldt ook voor eventuele gevolgen van deze beslissing. GSM Tech Bvba behoudt het recht voor toevoegingen aan of wijzigingen van de voorwaarden door te voeren en deze kenbaar te maken. Dit zal worden beschouwd als bijlage aan onderhavig reglement.

Send this to a friend